Aktywna Tablica

13 Czerwca 2022
Nasza szkoła w roku 2021 z sukcesem przystąpiła do realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „ Aktywna tablica” na lata 2020-2024.
 
Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
 
Nasi uczniowie poczynili już pierwsze kroki i przetestowali funkcjonalność zakupionego w ramach programu nowoczesnego monitora interaktywnego ;)
 
aktywna
do góry