Strona główna/Aktualności/FUNKCJONOWANIE SP4 W OKRESIE OD 26.10 DO 08.11.2020r.

FUNKCJONOWANIE SP4 W OKRESIE OD 26.10 DO 08.11.2020r.

1 Listopada 2020

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 4 w Czeladzi w okresie od 26.10.2020 r. do 08.11.2020r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  1. Zajęcia dla kl. I-III odbywają się w szkole, zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Świetlica i Stołówka pracują w dotychczasowym trybie
  2. Zajęcia w klasach IV- VIII odbywają się zdalnie.
  3. Platformą wykorzystywaną do nauczania zdalnego jest MsTeams (aplikacja Office 365).
  4. Obowiązuje aktualny plan lekcji.
  5. Nauczyciele prowadza zajęcia ze szkoły lub z domu. Lekcje realizowane są on-line zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie oraz w wiadomości wysłanej przez e-dziennik.
  6. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich lekcjach. Uczniowie zostali zapoznani z obsługą aplikacji Ms Teams, która jest główną platformą służącą prowadzeniu nauczania  w naszej szkole w czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych oraz z procedurami obowiązującymi w szkole.
  7. Dla uczniów, którzy ze względu np. na warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły zorganizuje nauczanie zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).
  8. Zajęcia specjalistyczne (rewalidacja oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) mogą być organizowane na terenie szkoły(obowiązuje dotychczasowy plan).
  9. Podstawową formą komunikacji z nauczycielami jest e-dziennik Vulcan Uonet+, służbowa poczta nauczycieli lub kontakt telefoniczny ze szkołą.

W okresie od 26.10.do 08.11.2020r. będzie monitorowana frekwencja uczniów. Przedłużająca się nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach on-line i uporczywe nieusprawiedliwione nieodsyłanie wymaganych prac zadawanych zdalnie będzie skutkowało wdrożeniem postępowania, jak przy braku realizacji obowiązku szkolnego. Dlatego proszę Rodziców o sprawdzenie, czy dziecko bierze udział w nauczaniu zdalnym i on-line. Ze strony szkoły, o niepokojących sytuacjach powiadomi wychowawca.

W przypadku  przebywania nauczycieli na L-4 (zwolnienie lekarskie) organizowane będą w klasach I-III zastępstwa  Żaden uczeń nie pozostanie bez opieki!!!

Trwa stan epidemiczny, sytuacja może ulec zmianie!!!

do góry