Strona główna/Aktualności/HARMONOGRAM POWROTU DO SZKOŁY DLA UCZNIÓW KL.IV i VII

HARMONOGRAM POWROTU DO SZKOŁY DLA UCZNIÓW KL.IV i VII

13 Maja 2021

I etap powrotu
Od 17 do 28 maja 2021r. decyzją MEiN, uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych kontynuują naukę w trybie hybrydowym. Główna zasada nauczania hybrydowego polega na tym, że w danym dniu, według obowiązującego podziału godzin, wskazana połowa klas 4-8 odbywa naukę w szkole, zaś druga połowa klas uczy się zdalnie. W przypadku SP4 jest to rotacja zaledwie dwóch klas.
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM NAUKI HYBRYDOWEJ KLAS IV i VII - w załączniku

II etap powrotu
Od 31 maja 2021 r wszystkie klasy wrócą do nauki stacjonarnej wg obowiązującego obecnie tygodniowego planu lekcji zamieszczonego w e-dzienniku.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w okresie nauczania hybrydowego (od 17 maja) oraz stacjonarnego (od 31 maja) w szkole, obowiązują Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 w Czeladzi w związku z wystąpieniem COVID-19, instrukcje, wytyczne i dostosowania (dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce: „Działalność” - „kształcenie na odległość” ) oraz reżim sanitarny podczas :
• zajęć lekcyjnych, przerw, zajęć informatycznych, zajęć wychowania fizycznego,
• korzystania ze stołówki szkolnej,
• korzystania z biblioteki szkolnej,
• pobytu w świetlicy szkolnej

Przypominamy, iż:
• Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji.
• Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Z uwagi na małą przestrzeń szatni i w celu zachowania stosownego dystansu uczniowie wchodzą do szkoły sami, bez rodziców/opiekunów.
• W przestrzeni wspólnej szkoły (od wejścia do szkoły do momentu rozpoczęcia lekcji oraz po skończeniu do wyjścia, na korytarzu podczas każdej przerwy, w drodze na stołówkę szkolną, do sali gimnastycznej, do sali internetowej, w świetlicy podczas gdy zaistnieje konieczność przebywania w grupie uczniów z różnych klas, ) obowiązuje wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników zakładanie osłony ust i nosa. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć go we własną osłonę ( maseczka).
• Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ( podczas każdej przerwy, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety), dezynfekcja (przy wejściu do szkoły, do klasy, w szatni i na stołówce), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, noszenie osłony ust i nosa oraz dystans społeczny.

Ważne terminy w najbliższym czasie:
• 14 maja 2021 ( do piątku) - termin wystawienia ocen przewidywanych z przedmiotów oraz zachowania za II półrocze,
• 17 maja 2021 zebranie z rodzicami na platformie MS Teams,
• 17-28 maja 2021- nauka hybrydowa klas IV i VII,
• 31 maja 2021- powrót klas I-VII do nauki stacjonarnej ,
• 25-27 maja 2021 - dni wolne od zajęć dydaktycznych,
• 4 czerwca 2021-dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( piątek po Bożym Ciele),
• 16 czerwca 2021- termin wystawienia ocen za II półrocze,
• 24 czerwca 2021-dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
• 25 czerwca 2021 -ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
doc 2021-05-13 Harmonogram nauki klas IV i VII w okresie 17 - 28 maja 2021r..doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
Harmonogram nauki klas IV i VII w okresie 17 - 28 maja 2021r..doc 63.5KB -

do góry