Strona główna/Aktualności/NIEOBOZOWA AKCJA LETNIA 2022

NIEOBOZOWA AKCJA LETNIA 2022

26 Kwietnia 2022

Nieobozowa  Akcja Letnia 2022 ( NAL 2022 )

Informujemy, iż  od 27 kwietnia 2022r. ( środa ) w sekretariacie  szkoły od godz. 8:00 będą wydawane karty kwalifikacyjne oraz dokumentacja (karta kwalifikacyjna wraz z pieczęcią szkoły, załącznik do karty kwalifikacyjnej, regulamin półkolonii, załącznik do regulaminu, 2 egzemplarze umowy na pokrycie kosztów wycieczek, 2 egzemplarze umowy żywieniowej). Kartę wraz z dokumentacją odbiera każdy  rodzic/opiekun prawny  osobiście.

 

Limit przyjęć: 10 uczestników na jednym turnusie

(łącznie na dwa turnusy 20 dzieci).

Nie ma możliwości zapisywania dzieci  na dwa turnusy.

Decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Najważniejsze informacje:

  • I turnus: 27.06.2022 r. -08.07.2022 r.
  • II turnus: 11.07.2022 r. - 22.07.2022 r.
  • Czas trwania zajęć: 9:00 - 15:00
  • Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 w Czeladzi, ul. Lwowska 2,
  • Koszt 10-dniowego wyżywienia (3 posiłki) oraz wycieczek na jednego uczestnika wynosi 300 zł.

* Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty do Urzędu Miasta Czeladź p. 405 w godzinach pracy Urzędu lub Kamienicy Konarzewskich  ( ul. Rynek 22 w Czeladzi ) dnia 14.05.2022 r. (sobota) w godzinach 9:00 - 12:00.

* Rodzice / opiekunowie prawni, którzy otrzymają komplet dokumentów niezbędnych do uczestnictwa dziecka w NAL 2022 dokonują w terminie  do 23.05.2022 r.:
-   wpłaty 100,00 zł za żywienie na konto Szkoły Podstawowej Nr 5 w Czeladzi 19 1050 1269 1000 0022 7204 6174 w tytule podając: imię i nazwisko UCZESTNIKA (dziecka) oraz turnus

-  wpłaty 200,00 zł za wycieczki na konto Szkoły Podstawowej Nr 5 w Czeladzi 19 1050 1269 1000 0022 7204 6174 w tytule wpisując: opłata za wycieczki, imię i nazwisko UCZESTNIKA (dziecka) oraz turnus

      *   Warunkiem udziału dziecka z niepełnosprawnością lub orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nieobozowej Akcji Letniej jest obowiązkowa obecność rodzica/opiekuna prawnego w czasie trwania zajęć.

 

UWAGA!!!

DO KARTY KWALIFIKACYJNEJ NALEŻY DOŁĄCZYĆ : KSERO KSIĄŻECZKI SZCZEPIEŃ DZIECKA BĄDŹ WYPEŁNIONY PRZEZ PRZYCHODNIĘ ZDROWIA (PODPIS + PIECZĘĆ ) PKT. II PPKT 9 KARTY KWALIFIKACYJNEJ

do góry