Strona główna/Aktualności/PROJEKT "Lekki tornister"

PROJEKT "Lekki tornister"

11 Marca 2021

We współpracy z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej w naszej szkole realizowany jest projekt skierowany dla uczniów klas I-III pt. "Lekki tornister".


KAMPANIA „LEKKI TORNISTER”
1. Opis problemu:
Problem przeciążonych tornistrów najmłodszych uczniów i związane z tym ryzyko wad postawy to kwestia niezwykle istotna zwłaszcza w wieku od 6 do 10 lat,
gdy dziecko jest najbardziej narażone na wykształcenie się u niego wad postawy.
W tym czasie dziecko intensywnie rośnie co w zestawieniu z kilkugodzinnym siedzeniem w ławce szkolnej i ograniczoną swobodą ruchu może niekorzystnie rzutować na nawyki dotyczące postawy ciała. Ekwipunek dzieci klas I-III przekracza najczęściej 10% masy ciała /u 65% uczniów klas pierwszych stwierdzono 10% przekroczenie masy ciała a u 21% uczniów przekroczenie masy ciała wynosi 15% /.

2. Grupa docelowa:
Adresatami działań edukacyjnych są uczniowie szkół podstawowych a szczególnie dzieci w klasach od I do III.

3. Cel interwencji:
• podniesienie poziomu wiedzy dzieci, rodziców i opiekunów na temat profilaktyki chorób układu ruchu,
• zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem przeciążonych plecaków
i tornistrów uczniów,
• konsekwentne zmniejszanie przeciążenia noszonych przez dzieci bagaży
a tym samym zbieganie o zdrowie ich kręgosłupa i właściwą postawę ciała.

4. Ramy czasowe: styczeń - grudzień 2021 r.

5. Koordynatorzy, realizatorzy, partnerzy interwencji:
• koordynatorzy powiatowi: pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
• partnerzy: jednostki organizacyjne systemu oświat z ternu woj. śląskiego /szkoły podstawowe/.

6. Metody/formy realizacji interwencji z uwzględnieniem warunków wypływających
z aktualnej sytuacji epidemiologicznej /SARS-CoV-2/:
• organizacja działań edukacyjnych do wybranej grupy docelowej /w miarę możliwości/,
• umieszczenie informacji na stronach internetowych
WIĘCEJ INFORMACJI: http://lekkitornister.org/o-akcji/lekki-tornister/

 

do góry