Strona główna/Aktualności/Profilaktyka zdrowotna

Profilaktyka zdrowotna

5 Października 2020
Informujemy, że  wizyty związane z profilaktyką  świadczeń stomatologicznych uczniów, zakłócone przez COVID-19, zostają wznowione.
 
Gabinet stomatologii dziecięcej Babydent w Czeladzi, otrzymał zgodę Narodowego Funduszu Zdrowia, na wznowienie świadczeń  opieki stomatologicznej.
 
Wizyty realizowane będą w czwartki w godzinach 8:00 - 11:00.
 
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Czeladź, a gabinetem stomatologicznym "Baby Dent" z siedzibą w Czeladzi przy ul. Mickiewicza 27 realizowana jest opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia , z wyłączeniem świadczeń ortodoncji. Pełen zakres usług określa rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. 2019 poz.1199 ). Opieka stomatologiczna nad uczniami czeladzkich szkół podstawowych realizowana jest zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078).
 
Świadczenia stomatologiczne udzielane są w ramach kontraktu z NFZ.
 
Gabinet stomatologiczny zaprasza rodziców/ opiekunów prawnych uczniów do kontaktowania się z rejestracją pod nr tel. 791-731-120, w celu ustalenia wizyty.
do góry