2020 / 2021

AKTYWNOŚĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wydarzenia:

 1. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
 2. 09.2020r Międzynarodowy Dzień Kropki;
 3. wrzesień - przystąpienie klas 2a i 3a do II edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "CZYTAM Z KLASĄ - lekturki spod chmurki";
 4. 09.2020r. udział w XV edycji ogólnopolskiego konkursu, polegającego na zebraniu przez szkołę starych, używanych, niepotrzebnych telefonów komórkowych w ramach Akcji Sprzątanie Świata 2020;
 5. 09.2020r. przystąpienie klasy 1a do projektu edukacyjnego pt. "Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?" (Uniwersytet Dzieci);
 6. 09.2020r. przystąpienie klasy 1b do projektu "Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?" (Uniwersytet Dzieci);
 7. 09.2020r. Dzień Pustej Klasy;
 8. 09.2020r. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania;
 9. 09.2020r. Szkolne obchody Dnia Chłopaka;
 10. 10.2020r. Światowy Dzień Uśmiechu;
 11. 10.20r. zajęcie II miejsca w zawodach miejskich- szachy dziewcząt i chłopców;
 12. 05-10.2020r. - próbne łączenie on-line z rodzicami na platformie Microsoft Teams połączone z konsultacjami;
 13. Szkolenia rady pedagogicznej : „Uczeń z padaczką w szkole, „ Uczeń niedosłyszący w szkole”;
 14. Październik - przystąpienie szkoły do programów: Kubusiowi Przyjaciele Natury, Akademia Bezpiecznego Puchatka; 
 15. Nawiązanie współpracy z radnym Miasta Czeladź Ł. Wesołowskim -zajęcia pozalekcyjne dla uczniów-gra w szachy;
 16. Nawiązanie współpracy z radną Miasta Czeladź E. Frączek -zajęcia pozalekcyjne dla uczniów-gra w Rummikub;
 17. październik - Pasowanie na Ucznia.
 18. 10.2020r. publikacja nakręconego filmu z Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
 19. 15.10.2020r. II i III miejsce w miejskich Igrzyskach Dzieci w tenisie stołowym;
 20. 22.10.2020r. udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. "Odbicie duszy, zwierciadło serca- baśniowy portret w ramie zamknięty";
 21.  Październik 2020r- realizacja kształcenia na odległość w klasach IV i VII za pomocą MS Teams
 22. 29.10.2020r. udział w akcji „Przerwa na czytanie” - bicie rekordu w czytaniu na przerwie;
 23. Listopad 2020r- realizacja kształcenia na odległość w klasach IV i VII oraz I-III  za pomocą MS Teams
 24. 05.11.2020r. - obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek;
 25. październik - przystąpienie szkoły do programów: Kubusiowi Przyjaciele Natury, Akademia Bezpiecznego Puchatka;
 26. październik - przystąpienie szkoły do Ogólnopolskiej Akcji bicia rekordu  w czytaniu na przerwie „ Przerwa na czytanie”;
 27. połowa listopada - Pasowanie na Ucznia klasy I.
 28. 11.11.2020r. -  obchody Narodowego Święta Niepodległości;
 29. 20.11.2020r. -  obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka;
 30. 21.11.2020r. -  obchody Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień;
 31. 24.11.2020r. - przystąpienie szkoły do Wielkiej Zbiórki Zabawek dla Dzieci z oddziałów Onkologii Dziecięcej;
 32. 25.11.2020r. - konkurs z okazji Dnia Pluszowego Misia;
 33. Listopad 2020 - zebrania on -line z rodzicami na platformie MS Teams;
 34. Listopad  2020- zebrania zespołow przedmiotowych i Rady Pedagogicznej on -line na platformie MS Teams;
 35. 06.12.2020-„Mikołajki klasowe” -organizacja mikołajkowych zajęć on-line;
 36. 06.12.2020r. - wygrana klasy 1a w ogólnopolskim konkursie internetowym spersonalizowanego filmu od Mikołaja;
 37. 09.12.2020r. - udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „ Mój wymarzony lizak”
 38. 11.12.2020r. -udział klasy VII w warsztatach on-line  zorganizowanych w porozumienie z Fundacją Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich "Nasze Zagłębie" pt.: „ Sytuacje trudne, ekstremalne-czyli jak funkcjonować  w okresie izolacji w czasie pandemii”;
 39. Grudzień 2020- udział klasy IV w warsztatach  on-line zorganizowanych  przez Ośrodek Profilaktyki Społecznej w Krakowie w porozumieniu z UM Czeladź, pt.: „Nowa rzeczywistość w Covidzie - czyli jak uzyskać równowagę w czasach pandemii”,
 40. Grudzień 2020- Mikołajkowa zbiórka zabawek dla dzieci z oddziałów onkologii dziecięcej w ramach akcji ogólnopolskiej pod patronatem MEN „Razem na święta”;
 41. Grudzień- udział w ogólnopolskim przeglądzie wokalnym Kolęd i pastorałek;
 42. Grudzień 2020- szkolny konkurs na przestrzenną ozdobę bożonarodzeniową;
 43. Grudzień 2020-szkolny konkurs na kartkę świąteczną z życzeniami w języku angielskim lub niemieckim;
 44. Grudzień 2020- udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym  na Kartkę Bożonarodzeniową;
 45. Grudzień - zakończenie  I modułu II edycji  międzynarodowego projektu „Czytam z klasą -lekturki spod chmurki;
 46. Grudzień -4 filmy przygotowane on-line przy współpracy z rodzicami z okazji świąt Bożego 
 47. X-XII przeprowadzenie 2 Rad Pedagogicznych, 3 spotkań wychowawców z rodzicami  według ustalonego harmonogramu oraz 1 zebranie z Radą Rodziców  w formie on-line, na platformie Microsoft Teams.
 48. Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka;
 49. Dzień Babci i Dziadka;
 50. Zebranie z rodzicami podsumowujące I półrocze roku szkolnego 2020/2021 na platformie Microsoft Teams;
 51. Udział w Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej pszczół”;
 52. Uroczystość Pasowania na Ucznia klasy pierwszej oraz na Czytelnika;
 53. Międzynarodowy Dzień bezpiecznego Internetu;
 54. Szkolne obchody Walentynek, konkurs walentynkowy;
 55. Szkolne obchody Dnia Kota;
 56. Konkurs pięknego pisania dla klas 1-3 z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego;
 57. Szkolne obchody Dnia Dinozaura;
 58. Luty - zakończenie realizacji II modułu międzynarodowego projektu „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki”.
 59. Działania podjęte w ramach tygodnia ekologicznego:
 • zajęcia w klasach o tematyce ekologicznej (segregacja odpadów, efekt cieplarniany, ochrona środowiska);
 • pokaz mody ekologicznej;
 • szkolny konkurs pt. „Jestem EKO” na karmnik dla ptaków;
 • zbiórka elektrośmieci.Szkolne obchody Dnia Kobiet.
 1. Marzec - realizacja ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka (realizacja lekcji zdalnych w klasie 7 uwzględniających tematykę Kampanii Edukacyjno-Informacyjnej - Znamię? Znam je!- czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry);
 2. Szkolne obchody Święta Liczby Pi. oraz  Konkurs matematyczny dla klas IV i VII;
 3. Podsumowanie realizacji projektu Fundacji Uniwersytet Dzieci  „Matematyka-kto w pracy liczy, waży i mierzy”. (klasa 3);
 4. Zbiórka elektrośmieci w ramach akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”;
 5. Zorganizowanie szkolnego tygodnia ekologicznego mającego na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.
 6. Organizacja szkolnego pokazu mody ekologicznej - „Drugie życie odpadów, czyli … pokaz mody ekologicznej”;
 7. Szkolne obchody Dnia Świętego Patryka;
 8. Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa;
 9. Szkolny konkurs na najpiękniej udekorowany koszyk wielkanocny;
 10. Szkolny konkurs  artystyczno-plastyczny „ W świątecznym klimacie”;
 11. Przystąpienie do I GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO ,,Bądź zuchem, nie kopciuchem” pod  Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Czeladź.
 12. Kwiecień - udział klasy 3 w konkursie plastycznym inspirowanym książką pt „Listy w butelce, czyli opowieść o Irenie Sendlerowej” (organizator konkursu - Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi).
 13. 12.04.2021r. - szkolne obchody Dnia Czekolady;
 14. 19.04.2021r. - zebranie z rodzicami na platformie MS Teams;
 15. 19.04.2021r. - przystąpienie szkoły do ogólnopolskiego projektu ekologiczno -charytatywnego „Zbieram to w szkole”, objętego patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 16. 22.04. 2021r. - udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny;
 17. 22.04.2021r. - szkolne obchody Dnia Ziemi (lekcja tematyczna, przygotowanie plakatów);
 18. 23.04.2021r. - szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Angielskiego, zorganizowanie konkursu szkolnego na wierszyk w języku angielskim;
 19. 29.04.2021r. - udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym „TopMaths”;
 20. 01-03.05.2021r. - szkolne obchody Dnia Flagi i uchwalenia Konstytucji 3maja - przygotowanie prac plastycznych - zaprezentowanie ich na szkolnym FB;
 21. Kwiecień - udział uczniów klas pierwszych w programie Akademia Bezpiecznego Puchatka;
 22. Maj - przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji "Tydzień Ulgi".
 23. Maj - udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Powstanie Śląskie - zapomniane bohaterstwo” organizowanym przez Urząd Miasta Czeladź oraz Wojskową Komendę Uzupełnień w Będzinie;
 24. Zakończenie działań związanych z profilaktyką czerniaka;
 25. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie ogólnopolskiego  programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”;
 26. 06.05.2021r.  - podsumowanie udziału klasy 3 w konkursie plastycznym

inspirowanym książką pt „Listy w butelce, czyli opowieść o Irenie Sendlerowej” (wręczenie nagród w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi).

 1. 08.05.2021r. - szkolne obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, szkolny konkurs na zakładkę do książki.
 2. Maj - przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji "Tydzień Ulgi";
 3. Maj - wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Powstanie Śląskie - zapomniane bohaterstwo” organizowanym przez Urząd Miasta Czeladź oraz Wojskową Komendę Uzupełnień w Będzinie;
 4. Maj - udział w akcji charytatywnej ,,Szafowanie dla Oliwii";
 5. Maj - przystąpienie do akcji edukacyjnej „Moc prezentów UNICEF”;
 6. Maj - udział w gminnym konkursie ekologicznym „Bądź zuchem, nie kopciuchem”;
 7. Maj - udział uczennic klasy 7 w konkursie „Akademia Wiedzy o Prawie” - zakwalifikowanie się do kolejnego etapu - 20 najlepszych uczniów szkół podstawowych w Polsce;
 8. Maj - udział w konkursie plastycznym „Oczami powstania”;
 9. Maj - udział w konkursie na plakat z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji;
 10. 17.05.2021r. - zebranie z rodzicami na platformie MS Teams;
 11. 26.05.2021r. - szkolne obchody Dnia Matki (zmontowanie i opublikowanie filmu z życzeniami z okazji Dnia Matki);
 12. 28.05.2021r. - II etap Konkursu Pięknego Pisania - wyłonienie Mistrza Kaligrafii;
 13. 01.06.2021r. - szkolne obchody Dnia Dziecka - dzień na sportowo, zajęcia na świeżym powietrzu;
 14. I i II miejsce w Mistrzostwach  Czeladzi w Tenisie Stołowym
 15. I i II miejsce w Mistrzostwach szkół podstawowych w badmintonie rocznik 2010.
 16. II miejsce w  VI Lekkoatletycznej Olimpiadzie im. Henryka Grabowskiego (kategoria:uczniowie urodzeni 2009 i młodsi) .
 1. I miejsce Indywidualnie: Bieg 300m;
 2. II i III miejsce Indywidualnie: Bieg 1000m;
 3. Czerwiec  - udział uczniów w Przeglądzie Czeladzkich Talentów;
 4. Czerwiec - szkolne obchody Dnia Taty ;
 5. 25.06.2021R. - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021.

 

 

 

do góry