Strona główna/Projekty i programy/Projekty i programy/Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka

Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka

                                                cz

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie  klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 4  po raz drugi przystąpili do kolejnej edycji programu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki czerniaka, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat czerniaka - jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry,

Proponowany program edukacyjny  jest jedną z inicjatyw służących popularyzacji wiedzy na temat profilaktyki i czynników ryzyka czerniaka skóry, skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Cel główny:

Upowszechnianie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy z zakresu  profilaktyki czerniaka skóry, który stanowi jeden z ważnych problemów zdrowia publicznego, którego przyczyn należy upatrywać w zmianie stylu życia, która nastąpiła w ostatnich kilku dziesięcioleciach - moda na opaloną skórę oraz wzrost popularności solariów.

Cele szczegółowe:

  • Przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka
  • Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki
  • Uświadomienia wartości odpowiednich zachowań i postaw

 

 

 

 

do góry