Rekrutacja

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są w pierwszej kolejności , na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych.
 
Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Czeladzi
 
na podstawie Załącznika do UCHWAŁY NR LXXVIII/1026/2024 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI w Czeladzi  z dnia 28 lutego 2024r.,
 
to ulice: 
 
1 Maja, Cicha, Cmentarna, Górna, Górnicza, Kamionka, Katowicka do 89, Legionów nieparzyste, Miła,
Modrzejowska, Mysłowicka, Nowopogońska od 1 do 5 i od 2 do 14, Parkowa, Poprzeczna, Reymonta do 32
i do 51, Słoneczna, Sportowa, Żabia.
 
Do klasy I Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci:
 
  • siedmioletnie objęte obowiązkiem szkolnym
  • sześcioletnie zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata, które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 
Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu  uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 
 
Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
doc 2024-04-04 Procedura rekrutacji 2024 2025.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
Procedura rekrutacji 2024 2025.doc 54.5KB -
docx 2024-04-04 Zał. nr 1 ( dzieci z obwodu ) i zał. 4 (2).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
Zał. nr 1 ( dzieci z obwodu ) i zał. 4 (2).docx 26.2KB -
docx 2024-04-04 Zał. nr 2 ( dzieci spoza obwodu ) i zał 4 (1) (2).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
Zał. nr 2 ( dzieci spoza obwodu ) i zał 4 (1) (2).docx 21.8KB -
doc 2024-04-04 Zał. nr 3 oświadczenie woli (1)(1) (2).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
Zał. nr 3 oświadczenie woli (1)(1) (2).doc 28KB -
pdf 2024-04-04 zb_37_2024-3.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
zb_37_2024-3.pdf 143.03KB zobacz
pdf 2024-03-11 Uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
Uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi 415.88KB zobacz
do góry