Rekrutacja

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są w pierwszej kolejności , na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych.
 
Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Czeladzi
 
na podstawie Załącznika do UCHWAŁY Nr V/56/2019 RADY MIEJSKIEJ  w Czeladzi  z dnia 27 lutego 2019r.,
 
to ulice: 
 
 Bratków,
 
Cicha, Ciołkowskiego,  Cmentarna,
 
Dojazd,
 
Górna, Górnicza,
 
Jaśminowa,
 
Kamienna, Kamionka, Katowicka do 89, Kosmonautów,
 
Lawendowa, Legionów nieparzyste,
 
1 Maja, Mieczyków, Miła,  Modrzejowska, Mysłowicka,
 
Narutowicza, Nowopogońska do 53 nieparzyste,
 
Parkowa, Poprzeczna,
 
Reymonta do 32 i do 51,
 
Słoneczna, Słowiańska, Spokojna, Sportowa, Storczyków,
 
Tulipanów,
 
Wąska,
 
Żabia, Żwirki i Wigury, Żytnia.
 
Do klasy I Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci:
 
  • siedmioletnie objęte obowiązkiem szkolnym
  • sześcioletnie zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata, które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 
Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu  uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 
Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowychhttps://tiny.pl/wlpkb
 
Kategoria: Powiązane pliki [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
doc 2023-02-12 Procedura rekrutacji 2023 2024.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
Procedura rekrutacji 2023 2024.doc 52.5KB -
pdf 2023-02-12 Zarządzenie Burmistrza 28_2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
Zarządzenie Burmistrza 28_2023.pdf 65.8KB zobacz
doc 2023-02-12 Zarządzenie 2_2023 z dn 30.01.2023 ws zasad rekrutacji do klasy pierwszej Sp4 na rok szkl 23-24.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
Zarządzenie 2_2023 z dn 30.01.2023 ws zasad rekrutacji do klasy pierwszej Sp4 na rok szkl 23-24.doc 41.5KB -
docx 2023-02-12 Zał. nr 1 ( dzieci z obwodu ) i zał. 4 (1).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
Zał. nr 1 ( dzieci z obwodu ) i zał. 4 (1).docx 26.27KB -
docx 2023-02-12 Zał. nr 2 ( dzieci spoza obwodu ) i zał 4 (1) (1).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
Zał. nr 2 ( dzieci spoza obwodu ) i zał 4 (1) (1).docx 21.8KB -
doc 2023-02-12 Zał. nr 3 oświadczenie woli (1)(1).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
Zał. nr 3 oświadczenie woli (1)(1).doc 28KB -
pdf 2023-02-12 uchwała - obwody szkół-1-1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
uchwała - obwody szkół-1-1.pdf 508.07KB zobacz
do góry