Rekrutacja

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są w pierwszej kolejności , na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych.
 
Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Czeladzi
 
na podstawie Załącznika do UCHWAŁY Nr V/56/2019 RADY MIEJSKIEJ  w Czeladzi  z dnia 27 lutego 2019r.,
 
to ulice: 
 
 Bratków,
 
Cicha, Ciołkowskiego,  Cmentarna,
 
Dojazd,
 
Górna, Górnicza,
 
Jaśminowa,
 
Kamienna, Kamionka, Katowicka do 89, Kosmonautów,
 
Lawendowa, Legionów nieparzyste,
 
1 Maja, Mieczyków, Miła,  Modrzejowska, Mysłowicka,
 
Narutowicza, Nowopogońska do 53 nieparzyste,
 
Parkowa, Poprzeczna,
 
Reymonta do 32 i do 51,
 
Słoneczna, Słowiańska, Spokojna, Sportowa, Storczyków,
 
Tulipanów,
 
Wąska,
 
Żabia, Żwirki i Wigury, Żytnia.
 
Do klasy I Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci:
 
  • siedmioletnie objęte obowiązkiem szkolnym
  • sześcioletnie zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata, które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu  uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Kategoria: Powiązane pliki [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
docx 2021-02-16 REKRUTACJA-1.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
REKRUTACJA-1.docx 14.43KB -
doc 2021-02-16 Procedura rekrutacji 2021.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
Procedura rekrutacji 2021.doc 57KB -
pdf 2021-02-16 uchwała - obwody szkół.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
uchwała - obwody szkół.pdf 508.07KB zobacz
odt 2021-02-16 Zał. nr 1 ( dzieci z obwodu ) i zał. 4.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
Zał. nr 1 ( dzieci z obwodu ) i zał. 4.odt 23.61KB -
docx 2021-02-16 Zał. nr 2 ( dzieci spoza obwodu ) i zał 4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
Zał. nr 2 ( dzieci spoza obwodu ) i zał 4.docx 21.05KB -
doc 2021-02-16 Zał. nr 3 oświadczenie woli.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
Zał. nr 3 oświadczenie woli.doc 25.5KB -
pdf 2021-02-17 Zarządzenie Burmistrza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
Zarządzenie Burmistrza.pdf 103.94KB zobacz
do góry