Rekrutacja

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są w pierwszej kolejności , na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych.
 
Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Czeladzi
 
na podstawie Załącznika do UCHWAŁY Nr V/56/2019 RADY MIEJSKIEJ  w Czeladzi  z dnia 27 lutego 2019r.,
 
to ulice: 
 
 Bratków,
 
Cicha, Ciołkowskiego,  Cmentarna,
 
Dojazd,
 
Górna, Górnicza,
 
Jaśminowa,
 
Kamienna, Kamionka, Katowicka do 89, Kosmonautów,
 
Lawendowa, Legionów nieparzyste,
 
1 Maja, Mieczyków, Miła,  Modrzejowska, Mysłowicka,
 
Narutowicza, Nowopogońska do 53 nieparzyste,
 
Parkowa, Poprzeczna,
 
Reymonta do 32 i do 51,
 
Słoneczna, Słowiańska, Spokojna, Sportowa, Storczyków,
 
Tulipanów,
 
Wąska,
 
Żabia, Żwirki i Wigury, Żytnia.
 
Do klasy I Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci:
 
  • siedmioletnie objęte obowiązkiem szkolnym
  • sześcioletnie zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata, które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu  uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Kategoria: Powiązane pliki [9]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
doc 2022-02-11 Procedura rekrutacji 2022.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
Procedura rekrutacji 2022.doc 55KB -
pdf 2022-02-11 Zarządzenie BMC -REKRUTACJA 2022 kl. I.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
Zarządzenie BMC -REKRUTACJA 2022 kl. I.pdf 104.81KB zobacz
pdf 2022-02-11 Zarządzenie BMC - REKRUTACJA 2022 kl. VII.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
Zarządzenie BMC - REKRUTACJA 2022 kl. VII.pdf 96.53KB zobacz
doc 2022-02-11 Zarządzenie 3_2022 z dn 20.01.2022 ws zasad rekrutacji do klasy pierwszej Sp4 na rok szkl 22-23-1.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
Zarządzenie 3_2022 z dn 20.01.2022 ws zasad rekrutacji do klasy pierwszej Sp4 na rok szkl 22-23-1.doc 42KB -
doc 2022-02-11 Zarządzenie 6_2022 z dn 31.01.2022 ws zasad rekrutacji do klas VII oraz powołania komisji rekrutacyjnej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
Zarządzenie 6_2022 z dn 31.01.2022 ws zasad rekrutacji do klas VII oraz powołania komisji rekrutacyjnej.doc 78KB -
docx 2022-02-11 Zał. nr 2 ( dzieci spoza obwodu ) i zał 4 (1).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
Zał. nr 2 ( dzieci spoza obwodu ) i zał 4 (1).docx 21.75KB -
docx 2022-02-11 Zał. nr 1 ( dzieci z obwodu ) i zał. 4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
Zał. nr 1 ( dzieci z obwodu ) i zał. 4.docx 26.2KB -
doc 2022-02-11 Zał. nr 3 oświadczenie woli (1).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
Zał. nr 3 oświadczenie woli (1).doc 28KB -
pdf 2022-02-11 uchwała - obwody szkół-1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
uchwała - obwody szkół-1.pdf 508.07KB zobacz
do góry