Duplikaty dokumentów

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej,

świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CZELADZI

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 730)
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 poz. 939)
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U.  2016 r., poz. 1827).

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury - do pobrania w sekretariacie lub na stronie szkoły.
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię ucznia) oraz dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej należy wnieść opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej do poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.
 4. Termin wykonania duplikatu do 14 dni.

 Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa - zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury - do pobrania w sekretariacie lub na stronie szkoły,
 2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.
 4. Duplikat zawiera: - na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”, - na końcu dokumentu wyrazy „oryginał podpisali” nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa lub stwierdzenie nieczytelności podpisów, datę wystawienia duplikatu, pieczęć urzędowa.
 5. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
 6. Termin wykonania duplikatu: do 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 7. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie - za potwierdzeniem odbioru.

Powyższe opłaty należy wnosić na konto.

Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Katowicka 42, 41-250 Czeladź

Nr 77 1050 1269 1000 0022 7202 1268

z dopiskiem „opłata za duplikat….. imię nazwisko ucznia )

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
doc 2020-09-19 duplikat_legitymacji_szkolnej (2) (3).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
duplikat_legitymacji_szkolnej (2) (3).doc 31KB -
doc 2020-09-19 duplikat_swiadectwa_szkolnego (1) (3).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
duplikat_swiadectwa_szkolnego (1) (3).doc 31KB -
do góry