Ubezpieczenie

Ubezpieczenie uczniów w szkołach i placówkach oświatowych - informacja MEN

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 28. 08 2020r. zaproponowała na  rok szkolny 2020/2021 Przedsiębiorstwo Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

To rodzice rozstrzygają czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko  i indywidualnie dokonują ubezpieczenia dziecka  i od nich zależy przyjęty sposób procedowania  wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty

Uwaga: informacja przygotowana na podstawie pisma MEN
nr DWKI-WPB.513.168.2019.BN
 z 1 października 2019 r.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/ubezpieczenie-uczniow-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-informacja-men/

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
pdf 2020-09-20 Compensa Karta Produktu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
Compensa Karta Produktu.pdf 476.79KB zobacz
pdf 2020-09-20 Compensa OWU.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
Compensa OWU.pdf 0.98MB zobacz
pdf 2020-09-20 COMPENSA ubezpieczenie NNW 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
COMPENSA ubezpieczenie NNW 2020.pdf 666.14KB zobacz
pdf 2020-09-20 COMPENSA ZGŁ SZKODY.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 439
COMPENSA ZGŁ SZKODY.pdf 289.53KB zobacz
do góry