2020 / 2021

PROJEKTY REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH Z WYCHOWAWCAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

KLASA 1A

WYCHOWAWCA: Magdalena Pytlarz

 PROJEKTY

Projekt przyrodniczy- "Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?"

- Uczestnicy - klasa Ia
- Prowadzący - Magdalena Pytlarz

- Czas trwania - 1 wrzesień 2020 - 20 maj 2021r.

MODUŁ

„Poznajemy świat”

Realizacja  zajęć zgodnie z zaproponowaną przez nauczyciela tematyką  dostosowaną do bieżących potrzeb i zainteresowań uczniów.

 KLASA 1B

WYCHOWAWCA: Kornelia Sobczyk

 PROJEKTY

1. Uniwersytet dzieci " Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?
- Czas trwania - 1 wrzesień 2020 - 20 maj 2021r.

2. "Szkolne przygody fajniaków" - w trosce o środowisko naturalne
- Uczestnicy - klasa Ib
- Prowadzący - Kornelia Sobczyk
- Czas trwania - 1 wrzesień 2020 - 18 listopad 2020r
.

MODUŁY
1. "Zdrowo i kolorowo"
2. "Ruchu, to czas"
3. "Zaprojektuj Wodolubka
4. "Order miłośnika sportu"
5. "Jem owoce i warzywa"

Zajęcia rozwijające świadomość zdrowego stylu życia

Realizacja  zajęć zgodnie z zaproponowaną przez nauczyciela tematyką  dostosowaną do bieżących potrzeb i zainteresowań uczniów.

KLASA 2

WYCHOWAWCA:Ewa Golec

PROJEKTY
1.Innowacja pedagogiczna:„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III -
- Uczestnicy - klasa IIa
- Prowadzący - Ewa Golec

- Czas trwania - 1 wrzesień 2020 - 20 maj 2021r.

MODUŁY

"Mały artysta" - Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne.

Realizacja  zajęć zgodnie z zaproponowaną przez nauczyciela tematyką  dostosowaną do bieżących potrzeb i zainteresowań uczniów.

KLASA 3

WYCHOWAWCA:Agnieszka Spyrka

PROJEKTY

1.     Innowacja pedagogiczna: "Czytam z klasą - lekturki spod chmurki"” międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

- Uczestnicy - klasa IIIa

- Prowadzący - Agnieszka Spyrka

- Czas trwania - 23 września 2020r do 21 czerwca 2021r.  

MODUŁY

1.     Projekt edukacyjny Uniwersytet Dzieci "Matematyka. Kto w pracy liczy, mierzy i waży?" -Zajęcia rozwijające zdolności poznawczo-matematyczne.

- Czas trwania  -  od października 2020r (cykl 8 zajęć)

2.     "W rytm muzyki." - Zajęcia taneczne

3.     Realizacja  zajęć zgodnie z zaproponowaną przez nauczyciela tematyką  dostosowaną do bieżących potrzeb i zainteresowań uczniów.

KLASA 4

WYCHOWAWCA:Małgorzata Żak.

PROJEKTY

Realizacja projektu "Uniwersytet Dzieci" Lekcje z klasą - "Jak odczytywać emocje?"

- Uczestnicy - klasa IVa

- Prowadzący - Małgorzata Żak

Czas trwania  od 16.10.2020r. do 20.05.2021r.

Realizacja  zajęć zgodnie z zaproponowaną przez nauczyciela tematyką  dostosowaną do bieżących potrzeb i zainteresowań uczniów.

KLASA 7

WYCHOWAWCA:Katarzyna Janikowska

PROJEKTY

1.     Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka edycja 2020/2021

- Uczestnicy - klasa VIa

- Prowadzący - Małgorzata Żak

 - Czas trwania od 16.10.2020r. do 01.04.2021r.

Realizacja  zajęć zgodnie z zaproponowaną przez nauczyciela tematyką  dostosowaną do bieżących potrzeb i zainteresowań uczniów.

PROJEKTY REALIZOWANE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

 „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

- Uczestnicy -  uczniowie klas I-III (Ia,Ib, IIa, IIIa)

- Prowadzący - wychowawcy (koordynator: Magdalena Pytlarz)

- Czas trwania - od 1 października 2020 - 31 maja 2021 r.

 

 

 

 

 

 

do góry