2022/2023

PROJEKTY REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH Z WYCHOWAWCAMI 2022/2023

 KLASA 1A WYCHOWAWCA: EWA GOLEC

 1. Międzynarodowy Projekt Czytelniczy “Czytam z klasą - lekturki spod chmurki. Edycja IV. Podróżowanie przez czytanie” - klasa 1a - bieżący rok szkolny
 2. Międzynarodowy Projekt Kreatywne Prace Plastyczne - klasa 1a - bieżący rok szkolny.

 

KLASA 2A WYCHOWAWCA: AGNIESZKA SPYRKA

 1. Międzynarodowy Projekt Czytelniczy “Czytam z klasą - lekturki spod chmurki. Podróżowanie przez czytanie” - klasa 2a - bieżący rok szkolny
 2. Międzynarodowy Projekt Kreatywne Prace Plastyczne - klasa 2a - bieżący rok szkolny.

 

KLASA 3A WYCHOWAWCA: MAGDALENA PYTLARZ

 1. Międzynarodowy Projekt Czytelniczy “Czytam z klasą - lekturki spod chmurki. Edycja IV. Podróżowanie przez czytanie” - klasa 3a - 2022/2023
 2. Międzynarodowy Projekt Kreatywne Prace Plastyczne - klasa 3a - 2022/2023

 

KLASA 3B WYCHOWAWCA: KORNELIA SOBCZYK

 1. Projekt Uniwersytetu Dzieci z klasą “Matematyka - kto w pracy liczy, mierzy, i waży?” (dedykowany dla klas III) - bieżący rok szkolny.
 2. Międzynarodowy Projekt Czytelniczy “Czytam z klasą - lekturki spod chmurki. Podróżowanie przez czytanie”, edycja IV - klasa 3b - bieżący rok szkolny (październik-maj, prowadzone jako innowacja).

 

KLASA 4A WYCHOWAWCA: ANNA BORZĘCKA

 1. Projekt Uniwersytetu Dzieci z klasą " Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje? Dla klas 4- bieżący rok szkolny.

 

KLASA 5A WYCHOWAWCA: MAGDALENA TYRAŁA

 1. Projekt Uniwersytetu Dzieci z klasą "Ja w relacjach. Jak zrozumieć siebie i innych?” -bieżący rok szkolny.

 

KLASA 6A WYCHOWAWCA: ALEKSANDRA BRYCH

 1. Projekt Uniwersytetu Dzieci z klasą "Ja w relacjach. Jak zrozumieć siebie i innych?” -bieżący rok szkolny.

 

CELE GŁÓWNE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW:

 

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy “Czytam z klasą - lekturki spod chmurki. Edycja IV. Podróżowanie przez czytanie”- klasy 1,2,3a

Cele główne:

 • Innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe, uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Czwarta edycja projektu, zaprojektowana na rok szkoły 2022/2023, polega na skorelowaniu czytania danej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, o których będzie mowa w czytanym tekście, ich piękna, różnorodności, kulturyi tradycji. Ponadto uczniowie nauczą się pakowania bagażu podróżnego, postępowania w przypadku zgubienia się, a także pisania i wysyłania pocztówek lub listów.
 • Praca z książką stanie się przyczynkiem do realizacji wielu kreatywnych zadań oraz akcji czytelniczych, wybranych przez uczniów, spośród propozycji zamieszczonych w Regulaminie projektu.

 

Międzynarodowy Projekt Kreatywne Prace Plastyczne -klasy 1,2,3a

Cele główne:

 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne.
 • Arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
 • Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami/pedagogami/terapeutami prowadzącymi projekt.

 

Projekt Uniwersytetu Dzieci z klasą “Matematyka - kto w pracy liczy, mierzy, i waży?” -klasa 3b

Cele główne:

 • Uczniowie sprawdzą, jak z matematyki korzystają przedstawiciele różnych zawodów: kucharze, krawcy czy muzycy. Będą trenować projektowanie, wyobraźnię przestrzenną czy odmierzanie składników. Zobaczą również, jak wygląda praca w różnych profesjach, co pozwoli im zwiększyć świadomość, w jakich dziedzinach chcieliby się rozwijać.

 

Projekt Uniwersytetu Dzieci  z klasą " Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”- Dla klas 4

Cele główne:

 • Rozwijanie kompetencji społecznych. Podczas lekcji. Praca zespołowa, poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, a także rozpoznawanie, co czują inni. Dzięki temu uczniowie wzmocnią umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami, empatię i świadomość.

 

Projekt Uniwersytetu Dzieci  z klasą " Ja w relacjach. Jak zrozumieć siebie i innych?”- Dla klas 5 i 6

Cele główne:

 • Wsparcie i rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych. Podczas lekcji uczniowie będą działać zarówno zespołowo, jak i indywidualnie. Popracują nad asertywną i konstruktywną komunikacją, a także wezmą udział w ćwiczeniach pomagających w regulacji emocji. Dzięki projektowi uczniowie nauczą się lepiej rozumieć siebie oraz innych. Wzmocnią poczucie własnej wartości, a także uważność. Rozwiną umiejętność komunikacji oraz nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji.

 

PROJEKTY REALIZOWANE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. „Świetliczaki na tropie kolorów ''-Ogólnopolski Projekt Edukacyjny w ramach Akademii Świetlicowej 

Cele główne:

 • wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;
 • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
 • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
 • rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
 • zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.
 1. ,, W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie '' Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Cele główne:

 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • uświadamianie zależności stanu środowiska od działalności człowieka,
 • umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym środowisku,
 • promocja idei ekologicznych,
 • wdrażanie do selektywnej zbiórki odpadów,
 • pogłębianie zainteresowań przyrodniczych,
 • uzmysłowienie roli papieru, tektury i kartonu w edukacji przedszkolnej,
 • rozbudzanie kreatywności,
 • kształtowanie sprawczości i samodzielności,
 • nabieranie pewności siebie i kształtowanie własnej wartości.
 1. ,, Gramy zmysłami '' Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Cele główne:

 • Innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci.
 • Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.
 • Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
 • Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
 • Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
 • Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
 • Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
 • Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.
 1. „Kubusiowi Przyjaciele Natury” Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Cele główne:

 • Proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat
 • Uczniowie nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ  ( w ramach GDD)

KLASA 1A

Nauczyciel realizujący zajęcia: EWA GOLEC

Na zajęciach GDD będą realizowane projekty Kreatywne Prace Plastyczne oraz  projekt innowacyjny “Czytam z klasą - lekturki spod chmurki”

 

KLASA 2A

Nauczyciel realizujący zajęcia: AGNIESZKA SPYRKA

Zajęcia gdd poświęcone będą realizacji projektów edukacyjnych: Kreatywne Prace Plastyczne oraz projekt innowacyjny Czytam z klasą - lekturki spod chmurki.

 

KLASA 3A

Nauczyciel realizujący zajęcia: MAGDALENA PYTLARZ

Na zajęciach GDD będą realizowane projekty Kreatywne Prace Plastyczne oraz projekt innowacyjny “Czytam z klasą - lekturki spod chmurki”.

Dodatkowo będą odbywały się zajęcia wspierające logiczne myślenie i rozwijające kompetencje matematyczne.

 

KLASA 3B

Nauczyciel realizujący zajęcia: KORNELIA SOBCZYK

Zajęcia rozwijające kreatywność  poświęcone zostaną na realizację projektu “Matematyka - kto w pracy liczy, mierzy i waży?” oraz projekt innowacyjny Czytam z klasą - lekturki spod chmurki.

 

KLASA 4A

 Nauczyciel realizujący zajęcia: MAGDALENA TYRAŁA

Program zajęć rozwijających kreatywność i zainteresowania w grach zespołowych".

Na zajęciach uczniowie będą uczestniczyć w grach zespołowych.

 

KLASA 5A

Nauczyciel realizujący zajęcia: KRZYSZTOF GAJEWSKI

Zajęcia gdd poświęcone będą realizacji projektów edukacyjnych: LEGO Spike Essential i LEGO Spike Prime

 

KLASA 6A

Nauczyciel realizujący zajęcia: KRZYSZTOF GAJEWSKI

Zajęcia gdd poświęcone będą realizacji projektów edukacyjnych: LEGO Spike Essential i LEGO Spike Prime

 

Nauczyciel realizujący zajęcia: MAGDALENA TYRAŁA

Program zajęć rozwijających kreatywność i zainteresowania w grach zespołowych.

Na zajęciach uczniowie będą uczestniczyć w grach zespołowych.

 

do góry