Strona główna/Projekty i programy/Dotowane programy rządowe/Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

czyt

Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi w roku 2021 z sukcesem przystąpiła do realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programu rządowego  w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Wniosek złożony przez szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym szkoła uzyskała rządowe finansowe wsparcie w wysokości 3000,00 zł.   

 #NPRC2.0  to program   realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Cel główny Programu #NPRC2.0  to  poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy; wspieranie między innymi szkół podstawowych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez:

 • promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzież;
 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami;
 • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
  • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  • zakup oprogramowania dla bibliotek,
  • zakup czytników e-booków,
  • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki;
 • realizację działań promujących czytelnictwo.

 W ramach realizacji Programu  #NPRC2.0   SP4 otrzymane programem wsparcie przeznaczy na:

 • zakup nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami poczytnych wśród nastolatków,
 • doposażenie biblioteki szkolnej w większą liczbę regałów bibliotecznych.

Wraz ze złożeniem wniosku o udział w #NPRC2.0 szkoła zobowiązała się do zrealizowania między innymi następujących zadań:

 • upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród młodzieży poprzez promowanie rozwoju czytelnictwa, w tym zakup nowości wydawniczych;
 • propagowania czytelnictwa w szkole poprzez lekcje głośnego czytania, konkursy, gazetki, włączanie się do krajowej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, „Narodowe czytanie”;
 • udziału w imprezach czytelniczych i konkursach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, jak również szkolnym;
 • organizacji w szkole  Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, Międzynarodowego Dnia Postaci  z Bajek, Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich , Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek;
 • współpracy z Biblioteką Publiczną;
 • organizacji konkursów, lekcji bibliotecznych;
 •  kształtowania pozytywnego wizerunku biblioteki szkolnej w środowisku szkolnym i lokalnym.

 Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2025--trwa-nabor-wnioskow-na-rok-2022

    

                                  SPRAWOZDANIE

Nasze działania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0:

 1. W listopadzie nauczyciel bibliotekarz przeprowadził analizę oferty księgarskiej i  dokonał zakupu książek. Zostało zakupionych 36 pozycji książkowych, w tym nowości historyczne i beletrystyczne.
 2. Oprócz książek zakupiono nowe regały, które wzbogaciły wyposażenie biblioteki szkolnej.
 3. Nawiązano współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Nogajowej w Czeladzi oraz CINiBĄ w Katowicach.
 4. Z okazji Tygodnia Bibliotek zrealizowano i uczestniczono w konkursach  i imprezach czytelniczych:
 • Rejonowy konkurs "Selfi z książką"
 • "Najciekawsza zakładka do książki"
 • "Infografika ulubionej książki"
 • klasowe konkursy pięknego czytania
 • klasowy konkurs recytatorski (kl.2a)

Najczęstsze formy wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów:

 1. Spotkanie z autorem literatury dziecięcej  -Pawłem Gołuchem z klasami I - III (19.12.2022r.)
 2. Udział w 11 edycji Narodowego Czytania"Ballady i romanse" Adama Mickiewicza (IX 2022)
 3. Udział szkoły w projekcie OSEhero
 4. W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych (X 2022) odbył się Turniej Wiedzy o Harrym Potterze - eliminacje szkolne i ogólnopolskie o Puchar Szkół w w/w Turnieju (uczniowie zajęli miejsce w I trzydziestce)
 5. Udział uczniów klas III w projekcie"Teatralne wierszowanki"- wystawienie przez uczniów przedstawienia o zasięgu miejskim w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną
 6. Uroczyste Pasowanie na Czytelnika (klasa 1A)
 7. Obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek (XI 2022)
 8. Obchody Dnia Pluszowego Misia promujące czytelnictwo literatury dziecięcej, której głównym bohaterem jest miś
 9. Udział uczniów klas IVA i VA w konkursie literacko- artystycznym "Kocham czytać"(uczniowie zajęli II i III miejsca)
 10. Obchody Dnia Księgarza - czyli jak powstaje książka?
 11. Obchody Dnia Głośnego Czytania
 12. Gawęda o książce"Booktalking"
 13. Udział w Rejonowym Kokursie Świątecznym„Wiersz o Świętym Mikołaju” - klasy I-III - uzyskanie II miejsca
 14. Udział klas I-III w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym„Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”. IV edycja projektu nosi tytuł PODRÓŻOWANIE PRZEZ CZYTANIE

Przykłady zrealizowanych projektów edukacyjnych:

 1. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny " Czytam z klasą-lekturki spod chmurki".PODRÓŻOWANIE PRZEZ CZYTANIE i jest świetną zabawą, dzięki której uczniowie pogłębią wiedzę nt.wybranych krajów na kuli ziemskiej ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji. Projekt doskonale wplata się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/23.
 2. Projekt"Teatralne wierszowanki" Promocja Czytelnictwa. Biorący udział                                            w przedsięwzięciu uczniowie klas trzecich wspólnie przygotowali własne interpretacje wierszy m.in. Brzechwy, Frączek, Tuwima. Spotkania z aktorami oraz twórcami spektakli  w teatrze w Dąbrowie Górniczej  zaowocowały spektaklem o zasięgu miejskim , w którym uczniowie klas III zaprezentowali swoje talenty aktorskie oraz samodzielnie stworzone elementy dekoracji  oraz rekwizyty
 3. Udział w OSEhero - projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zwiększający  świadomość dotycząca cyberzagrożeń w szkołach oraz umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie, nauczyciele i rodzice zdobywają informacje , jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci, jak im zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia. Udział w projekcie pozwolił nauczycielom i całej społeczności szkolnej wspierać pozytywne zachowania online oraz rozwijać kompetencje cyfrowe w procesie nauczania, w tym umiejętność krytycznego myślenia i refleksyjnego wykorzystywania zasobów znajdujących się w Internecie.
  Celem projektu jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim włączenie nauczycieli w aktywne działania w swoich szkołach
 4. Udział w kampanii społecznej -"Cała Polska czyta dzieciom" której celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży poprzez praktykę codziennego czytania
 5. Projekt Uniwersytet Dzieci "Ja w relacjach. Jak zrozumieć siebie i innych?” Współpraca wychowawców z biblioteką szkolną. Jak pomóc uczniom w odniesieniu życiowego sukcesu? Wspierając rozwój ich kompetencji społeczno-emocjonalnych!
  Podczas lekcji uczniowie działają zarówno zespołowo, jak i indywidualnie. Popracują nad asertywną i konstruktywną komunikacją, a także biorą udział w ćwiczeniach pomagających w regulacji emocji. Dzięki projektowi uczniowie nauczą się lepiej rozumieć siebie oraz innych. Wzmocnią poczucie własnej wartości, a także uważność. Rozwiną umiejętność komunikacji oraz nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji.

 

                                               

do góry