Strona główna/Projekty i programy/Dotowane programy rządowe/Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

czyt

Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi w roku 2021 z sukcesem przystąpiła do realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programu rządowego  w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Wniosek złożony przez szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym szkoła uzyskała rządowe finansowe wsparcie w wysokości 3000,00 zł.   

 #NPRC2.0  to program   realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Cel główny Programu #NPRC2.0  to  poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy; wspieranie między innymi szkół podstawowych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez:

 • promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzież;
 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami;
 • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
  • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  • zakup oprogramowania dla bibliotek,
  • zakup czytników e-booków,
  • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki;
 • realizację działań promujących czytelnictwo.

 W ramach realizacji Programu  #NPRC2.0   SP4 otrzymane programem wsparcie przeznaczy na:

 • zakup nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami poczytnych wśród nastolatków,
 • doposażenie biblioteki szkolnej w większą liczbę regałów bibliotecznych.

Wraz ze złożeniem wniosku o udział w #NPRC2.0 szkoła zobowiązała się do zrealizowania między innymi następujących zadań:

 • upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród młodzieży poprzez promowanie rozwoju czytelnictwa, w tym zakup nowości wydawniczych;
 • propagowania czytelnictwa w szkole poprzez lekcje głośnego czytania, konkursy, gazetki, włączanie się do krajowej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, „Narodowe czytanie”;
 • udziału w imprezach czytelniczych i konkursach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, jak również szkolnym;
 • organizacji w szkole  Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, Międzynarodowego Dnia Postaci  z Bajek, Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich , Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek;
 • współpracy z Biblioteką Publiczną;
 • organizacji konkursów, lekcji bibliotecznych;
 •  kształtowania pozytywnego wizerunku biblioteki szkolnej w środowisku szkolnym i lokalnym.

 Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2025--trwa-nabor-wnioskow-na-rok-2022

                                                         czyt

do góry