Strona główna/Projekty i programy/Dotowane programy rządowe/Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

czyt

Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi w roku 2021 z sukcesem przystąpiła do realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programu rządowego  w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Wniosek złożony przez szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym szkoła uzyskała rządowe finansowe wsparcie w wysokości 3000,00 zł.   

 #NPRC2.0  to program   realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Cel główny Programu #NPRC2.0  to  poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy; wspieranie między innymi szkół podstawowych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez:

 • promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzież;
 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami;
 • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
  • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  • zakup oprogramowania dla bibliotek,
  • zakup czytników e-booków,
  • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki;
 • realizację działań promujących czytelnictwo.

 W ramach realizacji Programu  #NPRC2.0   SP4 otrzymane programem wsparcie przeznaczy na:

 • zakup nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami poczytnych wśród nastolatków,
 • doposażenie biblioteki szkolnej w większą liczbę regałów bibliotecznych.

Wraz ze złożeniem wniosku o udział w #NPRC2.0 szkoła zobowiązała się do zrealizowania między innymi następujących zadań:

 • upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród młodzieży poprzez promowanie rozwoju czytelnictwa, w tym zakup nowości wydawniczych;
 • propagowania czytelnictwa w szkole poprzez lekcje głośnego czytania, konkursy, gazetki, włączanie się do krajowej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, „Narodowe czytanie”;
 • udziału w imprezach czytelniczych i konkursach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, jak również szkolnym;
 • organizacji w szkole  Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, Międzynarodowego Dnia Postaci  z Bajek, Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich , Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek;
 • współpracy z Biblioteką Publiczną;
 • organizacji konkursów, lekcji bibliotecznych;
 •  kształtowania pozytywnego wizerunku biblioteki szkolnej w środowisku szkolnym i lokalnym.

 Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2025--trwa-nabor-wnioskow-na-rok-2022

    Nasze działania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0:

 1. W listopadzie nauczyciel bibliotekarz przeprowadził analizę oferty księgarskiej i  dokonał zakupu książek. Zostało zakupionych 36 pozycji książkowych, w tym nowości historyczne i beletrystyczne.
 2. Oprócz książek zakupiono nowe regały, które wzbogaciły wyposażenie biblioteki szkolnej.
 3. Nawiązano współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Nogajowej w Czeladzi oraz CINiBĄ w Katowicach.
 4. Zrealizowano następujące imprezy czytelnicze i konkursy:

- z okazji Tygodnia Bibliotek - „Selfi z książką”, „Najciekawsza zakładka do książki oraz „Infografika ulubionej książki”, klasowe konkursy pięknego czytania, quizy, zagadki i grafiki komputerowe promujące czytelnictwo,

- Narodowe Czytanie - „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza,

- klasowy konkurs recytatorski w klasie 2a,

- w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbył się Turniej Wiedzy o Harrym Potterze, eliminacje szkolne i ogólnopolskie,

- Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek,

- uroczyste Pasowanie na Czytelnika,

- spektakl „Teatralne Wierszowanki”,

- Światowy Dzień Pluszowego Misia promujący czytelnictwo literatury dziecięcej, której głównym bohaterem jest miś,

- konkurs literacko-artystyczny „Kocham czytać”,

- Dzień Księgarza, czyli jak powstaje książka,

- Dzień Głośnego Czytania połączony z gawędą o książce, czyli Booktalking,

- w ramach krajowej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowano spotkanie z autorem literatury dziecięcej - Panem Pawłem Gołuchem.         

 1. Stworzono „Kącik czytelniczy w świetlicy szkolnej” oraz na drugim piętrze przygotowano gazetkę, będącą poradnikiem dla rodziców „Jak (i dlaczego?) zachęcać dzieci DO CZYTANIA?”. #NPRcz2.0

                                               

do góry