SKS - SZKOLNY KLUB SPORTOWY

obraz   obraz

*Dwa plakaty reklamujące program z logo SKS, Ministerstwa Turystyki i Sport, Instytutu Sportu -państwowego Instytutu Badawczego oraz partnera Orlen

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

SKS-Rządowy program zajęć sportowych

Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 z sukcesem przystąpiła do realizowanego przez Ministerstwo Turystyki i Sportu rządowego  programu  SKS- ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Program SKS realizowany jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Został ogłoszony przez Ministra Sportu i Turystki w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowany z wykorzystaniem portalu Narodowa Baza Talentów (narodowabazatalentów.pl) służącego do monitoringu i ewaluacji testów sprawnościowych uczestników Programu SKS.

#ProgramSKS to:

 • systematyczne i ogólnodostępne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży;
 • zajęcia sportowe prowadzone w grupach ćwiczebnych składających się wyłącznie z uczniów jednej szkoły w liczbie nie mniejszej niż 15 uczestników;

Cel główny #ProgramSKS

SKS, ma na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego                w danej szkole

Cele szczegółowe #ProgramSKS to:

 • Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
 • Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
 • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 • Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 • Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
 • Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.
 • Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
 • Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
 • Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronach: 

https://www.szkolnyklubsportowy.pl/

https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7569,Szkolny-Klub-Sportowy-najwiekszy-w-historii-program-zajec-sportowych.html

 

 

 

do góry