Dyrektor

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CZELADZI

mgr Iwona Gałuszewska

tel.: 32 2651062
 w sprawach skarg i wniosków przyjmuje
sprawy dydaktyczne: w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-15.00 oraz w dniach konsultacji i zebrań z rodzicami,
sprawy administracyjne: każda środa w godzinach 10.00 - 15.00
 
do góry