Rada Rodziców

RADA RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 4 w Czeladzi

 

 Przewodnicząca - P. Justyna Wodecka

 Zastępca - P. Justyna Błaszczyk

 Skarbnik - P. Ewelina Ogrodnik 

 Sekretarz - P. Angelika Trybulec

Członkowie - P. G.Dzioch-Radziszewska, 

do góry