Pracownicy

 

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

edukacja wczesnoszkolna:  Agnieszka Spyrka (wychowawca kl.II, zastępca Dyrektora)
                                              Ewa Golec (wychowawca kl. I)
                                              Magdalena Pytlarz (wychowawca kl.IIIa)
                                              Kornelia Sobczyk (wychowawca kl. IIIb)
religia: ks. Piotr Kos
język polski: Anna Borzęcka (wychowawca kl. IVa)
język angielski: Katarzyna Janikowska
historia: Danuta Kurowska
biologia/przyroda: Małgorzata Żak
wdż: Danuta Kurowska
geografia: Piotr Łata
matematyka: Iwona Gałuszewska, Grażyna Mikulska
technika: Krzysztof Gajewski 
muzyka: Sebastian Król
plastyka: Sebastian Król
informatyka: Paweł Jaskółka
wf: Magdalena Tyrała (wychowawca kl. V)
pedagog/logopeda: Aleksandra Brych (wychowawca kl. VI)
pedagog specjalny/nauczyciel rewalidacji/nauczyciel współorganizujący kształcenie: Olga Kańtoch
psycholog: Aleksandra Kościuszko - Koń
bibliotekarz: Małgorzata Żak

Administracja szkoły

Główna księgowa: Zinada Nawrot
Starsza księgowa: Elżbieta Torbus
Referent ds płac: Barbara Zięba
Sekretarz szkoły: Edyta Hrabia
Intendent: Elżbieta Suwart

Obsługa szkoły

Jończyk Wiesława

Katolik Łukasz

Kozioł Beata

Musiał Zofia

Prucia Ewa

Sławińska Dorota

Wróblewska Barbara

 

do góry