Pracownicy

 

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

edukacja wczesnoszkolna:  Kornelia Sobczyk (wychowawca kl. I)
                                              Ewa Golec (wychowawca kl. II)
                                              Paulina Kopeć (wychowawca kl.III)
                           
religia: ks. Grzegorz Mirosławski
język polski: Anna Borzęcka (wychowawca kl. Va)
język angielski: Katarzyna Janikowska (wychowawca kl. IVb)
język niemiecki: Elżbieta Bazańska - Wolska
historia: Magdalena Grzesik
biologia/przyroda: Małgorzata Żak
wdż: Katarzyna Matyjaszczyk
geografia: Piotr Łata
matematyka: Iwona Gałuszewska, Edyta Wądołowska (wychowawca kl. IVa)
chemia/fizyka: Marzena Brzezińska - Bartuś
technika: Krzysztof Gajewski 
muzyka: Sebastian Król
plastyka: Sebastian Król
informatyka: Paweł Jaskółka
wf: Magdalena Tyrała (wychowawca kl. VI)
pedagog/logopeda: Aleksandra Brych (wychowawca kl. VII)
pedagog specjalny/nauczyciel rewalidacji/nauczyciel współorganizujący kształcenie: Olga Kańtoch
nauczyciel rewalidacji/nauczyciel współorganizujący kształcenie: Joanna Falkus
nauczyciele współorganizujący kształcenie: Anna Dzierżanowska, Katarzyna Sadkowska 
psycholog: Aleksandra Kościuszko - Koń
bibliotekarz: Małgorzata Żak

Administracja szkoły

Główna księgowa: Zinada Nawrot
Starsza księgowa: Elżbieta Torbus
Referent ds płac: Barbara Zięba
Sekretarz szkoły: Edyta Hrabia
Intendent: Elżbieta Suwart

Obsługa szkoły

Bednarz Agata

Jończyk Wiesława

Katolik Łukasz

Kozioł Beata

Musiał Zofia

Sławińska Dorota

Wróblewska Barbara

 

do góry