Pracownicy

 

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2021/2022

edukacja wczesnoszkolna:  Agnieszka Spyrka (wychowawca kl.I, zastępca Dyrektora)
                                              Ewa Golec (wychowawca kl. III)
                                              Magdalena Pytlarz (wychowawca kl.IIa)
                                              Kornelia Sobczyk (wychowawca kl. IIb)
religia: ks. Paweł Tracz
język polski: Anna Borzęcka
język angielski: Katarzyna Janikowska (wychowawca kl. VIII)
język niemiecki: Agnieszka Spyrka
historia: Danuta Kurowska
biologia/przyroda: Małgorzata Żak
wdż: Danuta Kurowska
geografia: Piotr Łata
matematyka: Iwona Gałuszewska
chemia: Justyna Toczek 
fizyka: Barbara Jamróz
technika: Krzysztof Gajewski 
muzyka: Sebastian Król
plastyka: Sebastian Król
informatyka: Paweł Jaskółka
wf: Magdalena Tyrała
doradztwo zawodowe: Joanna Falkus
edukacja dla bezpieczeństwa: Jakub Pawlik 
pedagog: Aleksandra Brych
bibliotekarz: Małgorzata Żak

Administracja szkoły

 
Główna księgowa: Agnieszka Błaszkiewicz
Starsza księgowa: Elżbieta Torbus
Referent ds płac: Barbara Zięba
Sekretarz szkoły: Edyta Hrabia
Intendent: Elżbieta Suwart

Obsługa szkoły

Jończyk Wiesława

Katolik Łukasz

Musiał Zofia

Prucia Ewa

Sławińska Dorota

Wróblewska Barbara

 

do góry