Dyrektor

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CZELADZI

mgr Iwona Gałuszewska

tel.: 32 2651062
 w sprawach skarg i wniosków przyjmuje
sprawy dydaktyczne: w każdy poniedziałek w godzinach 9.00-13.00 oraz w dniach konsultacji i zebrań z rodzicami,
sprawy administracyjne: każdy wtorek w godzinach 8.00 - 12.00
 
do góry