Historia

Budynek w którym mieści się Szkoła Podstawowa nr 4, a do niedawna Gimnazjum nr 2, nierozerwalnie związany jest z historią Szkoły Podstawowej nr 4 im. Elizy Orzeszkowej- szkoły z długimi tradycjami.

Szkoła

Popularna w Czeladzi "Czwórka" obchodziła w roku 1997 100-lecie swego istnienia. W ciągu tych stu lat na jej czele stało tylko 4 dyrektorów, co świadczy o niezwykłym przywiązaniu do miejsca pracy i silnych więziach emocjonalnych.

Dziś kraj zawdzięcza "Czwórce" wiele znakomitych postaci, ludzi, którzy z sentymentem wspominają lata dzieciństwa spędzone w murach ukochanej "Czwórki"...

Ilona Kuśmierska - aktorka (fot.1) i Marek Mrozowski - Burmistrz Czeladzi w latach 2002-2010 (fot.2)

       

 

do góry