SAMORZĄD SZKOŁY

MAŁY SAMORZĄD:
 
Przewodnicząca: Paulina Stachura klasa 3
Z-cy przewodniczącej: Alicja Ładoń klasa 2b, Igor Bladowski klasa 2a
Sekretarz: Oliwier Białas klasa 1a
 
DUŻY SAMORZĄD:
 
Przewodnicząca: Zofia Ramik klasa 4
Zastępca: Zuzanna Nyk klasa 8
Sekretarz: Julia Bajer klasa 5.

 

do góry