SAMORZĄD SZKOŁY

MAŁY SAMORZĄD:
 
Przewodnicząca: Pola Żabicka klasa 3a
Z-ca przewodniczącej: Iga Dudek klasa 1a
Sekretarz: Paulina Szczepanik klasa 2a
 
DUŻY SAMORZĄD:
 
Przewodnicząca: Iga Szostak klasa 6a
Zastępca: Szymon Wodecki klasa 4a
Sekretarz: Paulina Stachura klasa 4a

 

do góry